Thea isdans 2http://http://www.vg.no/sport/skoeyter/kunstloep-thea-vil-bli-historisk/a/23460006//sport/skoeyter/kunstloep-thea-vil-bli-historisk/a/23460006/

Det er nå bekreftet at Theaog hennes partner har fått NSF’s godkjenning som representant for Norge innen isdans. Vi er stolte av Thea som var så tøff at hun tok valget å gå over til en gren som vi ikke kjenner så godt her i Norge. Vi ønsker Thea og partneren Tim Koleto lykke til i sitt harde arbeid for å nå sine mål.

Comments are Disabled