Til nye foreldre – ny i skøyteskolen

Grunnopplæringen

Grunnopplæringens formål

 • Trening i grunnleggende skøyteferdighet har som mål at barna skal mestre skøytene og senere vil ha glede av skøytegåing som rekreasjon og mosjonsidrett. Det legges vekt på lek og allsidige øvelser.
 • Første trinn i grunnopplæringen er ikke spesialisert mot kunstløp, men vi være et godt grunnlag for å fortsette med ulike skøyteidretter

To trinn i grunnopplæringen:

 • Skøyteskole
  • Bringer løperne fram til ferdighet som svarer til skøyteskolemerket Norges Skøyteforbund
 • Kadett/aspirant
  • Dette er et videregående tilbud til løpere som vil forberede seg til å begynne som konkurransedeltakere. Nærmere informasjon om dette i egen presentasjon

Råd om skøyter

For begynnende grunnopplæring (skøyteskole)

 • Her trengs det vanlig gode skøyter som man får kjøpt i sportsforretningene i byen; men noen forhold er viktige å passe på:
 • Skøytene må ha god ankelstøtte; dersom løperen ikke klarer å stå på isen med rette ankler er skoene for myke.
 • Skøytene være passe store, ikke kjøp skøyter “til å vokse i”, de blir for løse på foten
 • Skøytene må være godt slipte, slik at de gir godt feste i frasparket. Husk at isen i hallen er hard og glatt, og krever skarpere skøyter enn naturis ute.

For videregående grunnopplæring (kadett/aspirant)

 • Her er kravet til skøytene noe høyere; øvelsene krever bedre kontroll
 • De beste skøytene i butikkene kan holde i starten, men vurder å leie bedre skøyter
 • Klubben har til utleie en del skøyter av bedre kvalitet enn det som føres i butikkene. Leieskøytene må bare brukes i ishallen. Leieprisen er 400-600 kr pr sesong. Også skøyteskoleelever vil kunne ha glede av disse skøytene.

Husk: Er skøytene for dårlige, får ikke løperne utbytte av opplæringen, og opplever frustrasjon i stedet for mestring

 • Spør oss gjerne om råd; vi er også behjelpelig med å få skøyter slipt

Stell av skøyter

 • Viktigst: Skøytene må være så skarpe at de gir godt feste på isen
 • Sørg for sliping når skøytene blir sløve/hakkete
 • Beskytt eggen! Trø aldri på metall, grus, asfalt, eller andre harde underlag som skader eggen.
 • Bruk kalosjer på skøytene når du går mellom garderoben og isflaten
 • Ta kalosjene av skøytene når de oppbevares i skøytebagen
 • Dersom kalosjene står på under oppbevaring, vil skøyteeggen ruste
 • Tørk fuktigheten av skøytejernet før de legges i bagen
 • Bruk gjerne et frottéovertrekk over skøyebladet, eller putt skøytene i en frottépose under lagring, slik at jernene ikke slår mot hverandre.
 • TSK-Kunstløp kan skaffe kalosjer – spør våre folk i hallen
 • Ta godt vare på skøytene – barna får ikke glede av skøyteopplæringen dersom ikke skøytene er i god stand!

Råd om treningstøyet

 • Bruk sykkelhjelm som beskyttelse
 • Bruk varmt tøy, gjerne en ullgenser og en bukse i ull.
 • En treningsdrakt med en tynnere genser under er også ok.
 • Tykt utetøy egner seg ikke, det blir både for stivt og for varmt.

Ferdighetsnivå i grunnopplæringen

Grunnleggende skøyteferdighet – skøyteskole

 • Skolemerke  (Bronse-, sølv- og gull-diplom)

Videregående grunnopplæring – kadett/aspirant – forberedelse til konkurranseløp

 • Test 1
 • Test 2

Videre til konkurransesystemet

 • Når man har nådd test 3, så har man ferdighet til å begynne som konkurranseløper. Det tar gjerne 3-4 år før man kommer så langt. Da starter man i første konkurranseklasse, som kalles oppvisning (under 11 år) og cubs (over 11 år)

Er dere interessert i mer informasjon om kunstløp som konkurranseidrett, så ta kontakt.med oss

Treningsavgifter

Skøyteskole og kadettgrupper

 • 1 gang pr. uke (3/4 time):  1350 kr pr semester (halv sesong)
 • 2 ganger pr uke (1,5 timer):  2300 kr pr semester
 • Se påmeldingssiden for gjeldene satser.
 • I tillegg til dette kommer medlemskontingent til TSK en gang pr år.
 • Disse løpergruppene er ikke forpliktet til dugnadsinnsats
 • Familier med søsken som deltar får søskenmoderasjon i treningsavgiften fra og med 2. barn

Mulighet til å utføre dugnadsinnsats mot redusert treningsavgift

 • Alle familier kan delta i dugnadsarbeid og vil gjennom det få redusert treningsavgiften.
 • Skøyteskoleløpere må gi beskjed til klubben dersom de ønsker å få tilbud om dugnadsarbeid.

Kunstløpsavdelingens mål

Utvikle kunstløpssporten utbredelse som

 • Fysisk utviklingstilbud til barn og ungdom
 • Konkurranseidrett
 • Rekreasjons- og fritidstilbud til yngre og eldre

Tilby utviklingsmulighet som konkurranseløpere til løperne i forhold til interesse og mål

Tilby et godt sosialt miljø hvor barn og ungdom ønsker å vokse opp, og voksne trives med å være med

Klubbmedlemsskap

 • Løpere som deltar i klubbens tilbud blir automatisk medlemmer. Kontingenten er 150 kr pr år, og kreves inn sammen med treningsavgiften.
 • Vi ser gjerne at familiene melder seg inn som familiemedlemmer.
  Et familiemedlemskap koster 300 kr pr år.
 • En av fordelene en har som medlem er at en kan leie selskapslokaler i TSK’s klubbhus på Myra (Gildheimsveien 28) til medlemspris. Selskapslokalet har plass til opp til 50 personer. For mer info, gå hit

Kontaktinformasjon