Dugnader

Dugnad

Som medlem i klubben kan man bruke dugnadstimer til å betale ned treningsavgiften med x antall timer dugnad i løpet av semesteret.

Det arrangeres ulike typer dugnader gjennom året slik som legging og opptaking av sponplater på gulv i Nidarøhallene, varetelling på ulike butikker, vakthold på messearrangement osv.

Det er familier som utfører så mye dugnad at de ikke betaler treningsavgift i det hele tatt.

Platelegging og andre dugnader sendes ut på mail og legges ut på facebookgruppa Kunstløp TSK.
Dugnadsansvarlig er pr i dag Arne Ludvig Rian.
mailadresse: arne@expoline.no sms: 982 69 964