Grupper

 

Skøyteskolen:

Skøyteskolen er et tilbud til barn fra ca 5 år og gir grunnleggende opplæring i å gå på skøyter. Alle er velkommen; både barn som har gått mye på skøyter og de som prøver skøyter for første gang. Undervisningen foregår i mindre grupper med to trenere i hver gruppe. Vi har fokus på læring gjennom lek og er opptatt av at alle barna skal oppleve mestring i løpet av tiden de er på isen. Øvelsene er varierte, slik at det alltid vil være noe nytt og spennende på trening.

Skøyteskolen holdes 2 ganger i uka:
Mandager på Leangen
Onsdager på Dalgård
Vi anbefaler skøyteglade barn å delta to ganger i uka, men det er også mulighet for å velge kun ett av tilbudene.

Når barnet har nådd opplæringsmålene for skøyteskolen vil barnet få tilbud om opprykk til kadett/aspirant-gruppe. (Se egen info om opprykk i klubben) Litt avhengig av alder, tar det vanligvis halvannet til to år på skøyteskolen før barnet når disse ferdighetene.

 

Ungdomsgruppe:

Ungdomsgruppa er et breddetilbud i klubben med opplæring tilsvarende skøyteskole og aspirantnivå for barn og ungdom fra 13 år og oppover. Opplæringen vil være variert og spennende, tilpasset alderen på løperne.

Ungdomsgruppa trener en gang i uka

 

Kadett/aspirant:

I disse gruppene øver løperne seg på basiskunnskap i kunstløp som forberedelse til å utøve kunstløp som konkurranseidrett eller som rekreasjon. Her øver de på bevegelser fremover og bakover, ulike trinn og basisprinsipper for hopp og piruetter.

Kadett er et tilbud med 2 isøkter + 1 økt med barmark pr uke
Aspirant er et tilbud med 3 isøkter + 2 økter med barmark pr uke.
I tillegg til is og barmark vil løperne få tilbud om dansetrening så lenge klubben har kapasitet til dette. Mengdetrening er viktig for progresjon i kunstløp og dersom løperen er motivert for å drive med kunstløp som konkurranseidrett anbefaler vi å velge Aspirantgruppe.

Løperen vil få tilbud om NSF test 1, 2 og 3 etterhvert som ferdighetsnivået stiger. Når løperen har bestått test 1 kan han eller hun møte på trening uten hjelm på isen. Når test 3 er bestått har man mulighet for å konkurrere i klassen Cubs, eventuelt som oppvisningsløper dersom man ikke er gammel nok til å konkurrere. Løperen vil også få tilbud om opprykk til konkurransegruppe tilsvarende ferdighetsnivå ved neste semester. Det tar mellom 1-2 år fra løperen starter som kadett/aspirant til man når konkurranseløpernivå.

 

Konkurransegrupper:

Her deles løperne i grupper etter klassen de konkurrerer i; eller tilsvarende ferdigheter dersom løperen deltar i oppvisningsklassen (under 11 år). Her skal løperne videreutvikle styrke og hurtighet, kunstløpelementer som trinn, hopp og piruetter, samt musikkforståelse og koreografi.
Cubs: Står alle enkle hopp utenom axel
Springs: Står alle enkle hopp, inkl. axel og øver på doble hopp.
Debs: Står minimum to ulike doble hopp i tillegg til axel. Øver på doble kombinasjoner og dobbel axel.
Novice: Står dobbel-dobbel kombinasjon og øver på dobbel axel.
Junior: Står dobbel axel og dobbel-dobbel kombinasjon. Øver på triple hopp.
Senior: Står dobbel axel og to ulike triple hopp.

Konkurranseløperne har mellom 3-8 isøkter i uka, alt etter motivasjon hos løperen og tilgang på istid i klubben. I tillegg til dette kommer opp til 4 økter med barmark og 1 time med dans når klubben har kapasitet til dette.

 

Showgruppe:

Showgruppa er forbeholdt løpere som har ferdigheter på konkurranseløpernivå, men som ikke lenger ønsker å konkurrere aktivt. Her er det fokus på koreografi og show på isen. Showgruppa lager underholdning både til stevner og skøyteskoleavslutninger i TSK.

Showgruppa trener to ganger i uka.

 

Voksengruppa:

Voksengruppa tilbyr opplæring tilsvarende skøyteskole og aspirantnivå for foreldre i klubben og andre voksne som har lyst til å svinge seg på isen.

Voksengruppa trener 1 gang i uka.