Ny som kadett/aspirant

Er konkurransedeltakelse i kunstløp et mål for oss? Informasjon til deg som vurderer om kunstløp er din konkurranseidrett – og lurer på om du skal bli kadett/aspirantløper . Kunstløp er en vakker og allsidig idrett som utvikler kropp og sinn. Den kan gi barn opplevelse av mestring og ungdom utfordringer de kan vokse på

 • Har du/dine barn vært med i TSK-Kunstløps grunnopplæringstilbud et år eller mer, har framgang, og har glede av skøyteløpingen?
 • Da bør du/dere vurdere om dere skal velge kunstløp som konkurranseidrett.
 • Denne siden inneholder litt informasjon om hva det vil innebære å gjøre er slikt valg
Norges Skøyteforbunds ferdighetsstige og konkurransestige
 • Skolemerker
 • Ferdighetstester
  • Test 1 og 2: Konkurranseforberedelse/Kadett/Aspirant

Konkurranseklasser

8-10 år: Fra det året løperen fyller 11 år:
Test 3 Oppvisning Cubs
    Springs
Fra det året løperen fyller 11 år:
Debs
  Novice
  Junior og Senior

 

Tilbud i TSK: Grunnopplæring trinn 2 – Forberedende kunstløpsøvelser
 • Kadett/Aspirant
  • Ferdighet: Skøyteskolemerker + Test 1 + Test 2
  • Anbefalt treningsmengde: 2 eller flere ganger pr uke
  • Trener typisk i grupper med 6-8 løpere
 • Det vil typisk ta 1.5-2 år fra en løper tar gullmerket til hun/han har nådd test 3-ferdighet
Tilbud i TSK:
Konkurransegruppe
 • Konkurransegruppene har navn etter konkurranseklassene, og løperne med test 3 starter i
  • Oppvisning, dersom de er 8-10 år
  • Cubs, fra det året man fyller 11 år.
 • Anbefalt treningsmengde: 3-4 ganger pr uke på is (0.75 – 1 time pr gang)
 • I tillegg er barmark et par ganger i uka anbefalt
 • Det er mest gruppetrening på dette nivået, men noe individuell instruksjon er nødvendig
 • Det er viktig at løperne har gode skøyter. Klubben leier ut skøyter.

 

Organiseringen av konkurransegruppene i TSK
 • Løperne melder seg på til treningsopplegg ved sesongstart.
 • En konkurranseløper har én hovedtrener som er ansvarlig for løperens treningsopplegg.
 • Tildeling av hovedtrener koordineres av sportslig utvalg, med utgangspunkt i løpernes ferdighetsnivå.
 • Treningen er hovedsaklig gruppetrening og noe individuell instruksjon
 • Løpslegging og løpstrening må skje på individuell treningstid, eller på ekstra istid
 • Musikk velges av løper i samråd med trener. Trener som kutter musikk og lager program får betalt av løperen for dette.
  Hva består en konkurranse av for Oppvisningsklassen, cubs og Springs?
 • Et friløp
  • Friere komposisjon, men noen hovedregler skal følges
  • Varighet fra 2:30 +/- 10 sekund

 

Hva koster det å delta i TSKs tilbud – prinsippet
 • Forpliktelsen til klubben for konkurransetrening er avhengig av omfanget av det treningstilbudet løperen velger. Innenfor visse rammer velger løperen selv hvor mange timer hun/han ønsker å trene
 • Forpliktelsen for familien i klubben deles i en treningsavgift, og det antall dugnadstimer hver enkelt familie velger. Dugnad fører til forkortning av treningsavgiften (pr idag med 100 kr pr ekstra utført dugnadstime)
Eksempel på kostnader
 • Kostnaden for løperen er avhengig av hvilken klasse  løperen trener i.
Eksempel på dugnadsprosjekter
 • Loddsalg eller betjening av aktiviteter på Cederholms Tivoli
 • Legging og opptaking av sponplater på gulv i Nidarøhallene
 • Varetelling på ulike butikker
 • Vakthold på messearrangement
 • Det er familier som utfører så mye dugnad at de ikke betaler treningsavgift i det hele tatt.