Innkalling til ekstraorinært årsmøte

 

Sted: TSK Huset, Peder Østlunds veg 11.
Tid: Torsdag 16.juni kl 1800.

Den 18. april sendte Frode Huru beskjed til kunstløpsstyret og til leder i Hovedstyret om at han måtte trekke seg som leder av Kunstløpsavdelingen.
Valgkomiteen ble informert om dette, og bedt om å søke etter en ny kandidat til vervet. Komiteen har nå meldt tilbake at de har funnet en kandidat.
Hovedstyret har deretter vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte den 16. juni for å foreta valg av leder i Kunstløp.

Saksliste:

Sak 1. Åpning av ekstraordinært årsmøte.
a. Godkjenning av stemmeberettigede.
b. Godkjenning av innkalling og saksliste.
c. Valg av dirigent, referent og to til å skrive under protokoll.

Sak 2. Valg av leder i kunstløp.
Valgkomiteens innstilling: Leder: Ellen Solberg

Med vennlig hilsen

Oddlaug Digernes
Leder i Trondhjems Skøiteklub

Comments are Disabled