Kontaktpersoner

TSK KUNSTLØPSTYRET:

Navn Funksjon E-post Telefon
Christian Brostrøm  Leder kunstlop@tskskoyter.no  90991479
Sigbjørn Holmslet Nestleder
Eli Marita Pettersen  Kasserer 90985298
Siri Bang sekretær 91546584
Pål Sætrom Styremedlem 98203874
Kristin Sæterhaug Varamedlem 47903218

Felles mailadresse til styret: kunstlop@tskskoyter.no

Vi gjør oppmerksom på at styret ikke vil besvare mail daglig! Henvendelser fra medlemmer bes i hovedsak gjøres ved personlig oppmøte i styrets besøkstid på TSK-huset mandag ettermiddag.

FORELDREKONTAKTER:

Navn Gruppe E-post Telefon
Elling Hermstad lilla og turkis gruppe elling.hermstad@gmail.com  996 30 853
Renate Dahl blå gruppe renate_dahl@hotmail.com 93604032
ledig marine gruppe
ledig gul gruppe

Kirsti Rystad

Stine Stenberg Stensheim

rosa gruppe

orange gruppe

kirstirystad@msn.com

stine.stensheim@ncc.no

990 36 922

 

ANDRE ANSVARLIGE

Navn Funksjon E-post Telefon
Marta Gluchowska trenerkoordinator mygluchowska@gmail.com 458 30 450
Sigbjørn Holmslet dugnadsansvarlig sigbjorn.holmslet@gmail.com
Erna T. Widerøe Hjemmesideansvarlig erna.wideroe@hoie.no 92667780
Gry Kleven Skøyteskolekoordinator gry.kleven@gmail.com 971 13 541
Gerd Inger Sætrom skøyteskolen Gerd.inger.setrom@ntnu.no 93852151
 Dagfinn Krog Skøyteutleieansvarlig

 

TRENERE

Hvis du ikke kan møte på trening må du gi beskjed til treneren du skulle ha hatt på den aktuelle treningen.

Navn Funksjon E-post Telefon
Marta Gluchowska Trenerkoordinator / hovedtrener mygluchowska@gmail.com 458 30 450
 Anita Welde Trener aniwe@getmail.no 901 67 674
 Sonja Hovinga Trener sonjahovinga@hotmail.com 952 34 110
 Elisabeth Solberg Trener elisabethsolberg1999@gmail.com 412 78 540
 Linda Welde Trener Show-/ungdomsgruppa linda.johanne@getmail.no  979 54 350

  

 

 

Legg igjen en kommentar