Sammen mot toppen – Ea og Rachel på forbundssamling

Norges Skøyteforbund arrangerte lørdag 1. oktober samlingen Sammen-mot toppen! i Holmen ishall – for løpere født i 2004 eller 2005. Ea og Rachel var med fra TSK, sammen med trener Marta.

Ea og Rachel sammen med mentor for prosjektet Nuyria Pigorova og trener Marta

Ea Gunvor Hermstad  (2005) og Rachel Tinnen Huru (2004) deltar fra TSK på prosjektet. Her sammen med mentor for prosjektet Nuyria Pigorova og trener Marta.


Selv om vi er en liten nasjon så er det mulig å utvikle løpere på et høyt internasjonalt nivå i denne flotte idretten. Nå ønsker forbundet at den gode utviklingen fortsetter og at rekrutteringen til vår idrett kan fortsette å vokse. Derfor settes det igang tiltak for at flere unge løpere i Norge kan lykkes med sine ambisjoner om å bli en internasjonal løper med gode resultater.

Med dette prøveprosjektet ønskes det å gi trenere kompetansepåfyll til å videreutvikle løpere på klubbnivå over hele landet. Denne og fremtidige samlinger, skal gi et kompetansepåfyll i metode, motorikk, planlegging, grunnleggende skøyteferdigheter.Tanken er at NSF skal få et tettere samarbeid med alle klubbene i Norge. Dette prosjektet vil kreve en positiv innstilling, samarbeidsvilje og pågangsmot og stor innsatsvilje, og ikke minst tålmodighet. Ved å få til et samarbeid mellom klubbene og trenere vil dette prosjektet gi sannsynligvis et positivt resultat i fremtiden. Sammen – mot toppen!
Dette er første del av et prosjekt som er planlagt å gå over flere år. Målet er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeide mellom NSF og kunstløpsklubbene.

Til samlingen hadde NSF engasjert finske Nuriya Pirogova, som er ansvarlig for trenerutvikling i det finske kunstløpforbundet.

 

Retningslinjer for deltagelse:
• Løperen anbefales å beherske 1A, og tre ulike doble hopp, samt at de øvrige doble hopp inkluderes i daglig trening.
• Anbefales å beherske alle basisposisjoner i piruetter
• Bør ha gode basis skøyteferdigheter
• Bør ha klare mål om å nå gode sportslige prestasjoner
• Høy treningsvilje og positiv holdning til utvikling
• Hver klubb kan delta med maksimum to løpere, i tillegg til spesielt inviterte av NSF Toppidrettsutvalget.

Comments are Disabled