Utsida
Om kunstløp
Ullmax webshop

ullmaxbanner.jpg
Arkiv
Sidesjefen - Info
Politiattester - Informasjon om ordningen

Krav om politiattest

Krav om politiattest i TSK
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
 
I TSK blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 
I TSK håndteres ordningen av:
Nina Lodgaard (932 43 141)
 
De som trenger politiattest blir varslet.

Innhenting
  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Nina Lodgaard sender søknaden til politiet.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Nina Lodgaard eller Kari Brenna.
TSK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Opplysningene om mottatt politiattest blir lagret og oversendt hovedstyret.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i TSK

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Opprettelses dato : 16/01/2011 @ 12:19
Siste oppdatering : 22/11/2011 @ 00:29
Kategori : Politiattester
Siden lest 2844 ganger

Skriv ut siden Skriv ut siden


Kommentarer på denne artikkelen

Ingen har ennå gitt noen kommentar.
Vær den første til å gjøre det!


Til innsida
 Medlemsliste Medlemmer : 108

Brukernavn(Pass på store/små bokstaver):

Passord:

[ Mistet passord? ]


[ Registrer deg ]


  Medl. online:
  Gjester online: 2
Når skjer det?
Medlemsinfo
^ Toppen ^