Home/Påmelding

Påmelding

Uttak til NM/LM blir offentliggjort senest 9. desember 2022. Påmelding av løpere blir gjort i henhold til NSFs spesielle bestemmelser for NM/LM gjennom Min idrett innen 13. desember 2021.

NM er åpent kun for deltakere med norsk statsborgerskap, jf Norges skøyteforbunds lov § 28 (4). NSF kan etter søknad gi dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU’s krav til deltakelse for Norge i ISU-mesterskap (Clearance certificate). For Landsmesterskapet er det krav om at løperen hadde fast bopel i Norge pr. 1. juli 2022.

Påmeldingsgebyr:
Kr. 1020,- for Basic (pr. løper)
Kr. 1520,- for Debs & Novice & Junior & Senior (pr. løper)
Kr. 4020,- for Synkronkunstløp Novice & Mixed Age (pr. lag)
Kr. 6020,- for Synkronkunstløp Junior & Senior (pr. lag)