Leievilkår – gammel

Selskapsutleie, kurs og møter i Storsalen Overtakelse og tilbakelevering av lokalet avtales i hvert enkelt tilfelle, For kveldsarrangement er det normale: Lokalene overtas kl 12 på utleiedagen og leveres tilbake kl 10 dagen etter. Dersom huset er ledig dagen før utleiedagen, kan leietaker [...]