Om klubben

TSK har alltid tatt godt vare på sine tradisjoner; klubbens arkiver med intakte protokoller fra stiftelsestidspunktet, gamle pokaler, skøyter, og andre gjenstander utgjør et lite skøytehistorisk museum. Det første nasjonale mesterskap i kunstløp ble arrangert i 1894, TSKs løpere var med fr [...]