Om klubben

  Send e-post til leder i hovedstyret Se informasjon om styret og klubben i Brønnøysundregistrene TSK har alltid tatt godt vare på sine tradisjoner; klubbens arkiver med intakte protokoller fra stiftelsestidspunktet, gamle pokaler, skøyter, og andre gjenstander utgjør et lite skøytehi [...]