Home/Leievilkår

Leievilkår

Selskapsutleie, kurs og møter i Storsalen

Disponering av lokalene:

 • Overtakelse og tilbakelevering av lokalet avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • For kveldsarrangement i helg er det normale:
  • Lokalene overtas kl 12 på utleiedagen og leveres tilbake kl 10 dagen etter.
   Dersom huset er ledig dagen før utleiedagen, kan leietaker overta lokalene kl 17 dagen før.
  • For heldags kurs og møter overtas huset kl 07.00 og leveres tilbake kl 18.00.
  • Avvik fra disse tidspunktene kan avtales.

Lokalet leveres tilbake ryddet og klart for vasking.
Leietaker har da ryddet og vasket service, bestikk og annet utstyr, og rengjort bord. og benker.
Løst rusk på gulv fjernes (støvsuges eller tørrmoppes).

Utleier utfører annen rengjøring (golv, toaletter).

Lokale leies også ut på korttidsbasis til dags- og kveldsmøter på ukedager.

Leiepriser

Standard døgnutleie i helg 4500 kr
To dager i helg 5300 kr
Hel helg (fredag til søndag) 5700 kr
Barnedåp/navnedag – fra kl 17 dagen før seremoni til kvelden på seremonidagen – inkluderer salongen 5800 kr
Tillegg for salong ved vanlige helgearrangement 500 kr
Små, korte kveldsmøter på ukedag
(3-10 personer)
400 kr
Større kveldsmøter på ukedager 1600 kr

Andre typer møter og sammenkomster prises etter avtale.

På grunn av økte kostnader blir prisene justert noe fra 1. januar 2023 – de publiseres senere

Barnedåp og konfirmasjon

For slike arrangement kan lokalet overtas kl. 16 dagen før selskapet for oppdekking og pynting.
Lokalet leveres tilbake enten sent på selskapsdagen, eller på formiddagen dagen etter.

Ro og orden

Leietaker plikter å opplyse om hva slags arrangement lokalene skal benyttes til.
Utleier forbeholder seg rett til å vurdere arrangementets karakter, og si ja eller nei til en leieforespørsel.

Politivedtektene i Trondheim sier blant annet: «Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23:00 og til kl. 06:00.»

TSK-Huset og dets omgivelser regner vi som offentlig sted, og dette skal derfor overholdes av leietakere i huset. Det betyr også at støy gjennom åpne vinduer som forstyrrer naboer heller ikke skal forekomme.

For at det skal være personer som tar ansvar for leieforholdet, er det normale prinsippet at den som er ansvarlig leietaker må være minst 30 år, og være til stede under arrangementet.

Alvorlige brudd på utleievilkårene gjør at leietaker kan bortvises fra lokalet, uten at leietaker har krav på refusjon av leiebeløp.

Spesielle klausuler

Dersom lokalene er tilskitnet utover vanlig bruk, vil ekstra regning for rengjøring måtte betales, beregnet etter ekstra tid brukt til rengjøringen.

Dersom rom eller utstyr blir skadet eller ødelagt i leieperioden, betaler leier kostnaden for erstatning eller reparasjon.

Relaterte artikler

Utstyr

Hvilket utstyr finnes i TSK-Huset? Storsalen har lydanlegg (med CD/DVD [...]