Home/Treningstilbud og grupper

Treningstilbud og grupper

Skøyteskolen:

Skøyteskolen er et tilbud til barn fra ca 5 år og gir grunnleggende opplæring i å gå på skøyter. Alle er velkommen; både barn som har gått mye på skøyter og de som prøver skøyter for første gang. Undervisningen foregår i mindre grupper med to trenere i hver gruppe. Vi har fokus på læring gjennom lek og er opptatt av at alle barna skal oppleve mestring i løpet av tiden de er på isen. Øvelsene er varierte, slik at det alltid vil være noe nytt og spennende på trening.

Skøyteskolen holdes 2 ganger i uka:

Mandager på Leangen og onsdager på Dalgård. Vi anbefaler skøyteglade barn å delta to ganger i uka, men det er også mulighet for å velge kun ett av tilbudene.

Når barnet har nådd opplæringsmålene for skøyteskolen, vil barnet få tilbud om opprykk til kadettgruppe. Litt avhengig av alder, tar det vanligvis halvannet til to år på skøyteskolen før barnet når disse ferdighetene.

Ungdomsgruppe:

Ungdomsgruppa er et opplæringstilbud tilsvarende skøyteskole og aspirantnivå for barn og ungdom fra 13 år og oppover. Opplæringen vil være variert og spennende, tilpasset alderen på løperne. Ungdomsgruppa trener 2-3 ganger i uka i begge ishaller.

Kadett/aspirant(C):

Kadett- og aspirantgruppene er for de som har gått på skøyteskolen eller ungdomsgruppa først. I disse gruppene øver løperne seg på basiskunnskap i kunstløp som forberedelse til å utøve kunstløp som konkurranseidrett eller som rekreasjon. Her øver de på bevegelser fremover og bakover, ulike trinn og basisprinsipper for hopp og piruetter.

Kadett er et tilbud med 2-3 isøkter + 1 økt med barmark pr uke.
Aspirant er et tilbud med 3-4 isøkter + 1-2 økter med barmark pr uke.
I tillegg til is og barmark vil løperne få tilbud om dansetrening så lenge klubben har kapasitet til dette. Mengdetrening er viktig for progresjon i kunstløp og dersom løperen er motivert for å drive med kunstløp som konkurranseidrett anbefaler vi å velge aspirantgruppe.

Løperen vil få tilbud om NSF test 1, 2 og 3 etterhvert som ferdighetsnivået stiger. Treneren avgjør når løperen er klar til å ta test. Når løperen har bestått test 1, kan han eller hun møte på trening uten hjelm på isen. Når test 3 er bestått, har man mulighet for å konkurrere i klassen Cubs, eventuelt som oppvisningsløper dersom man ikke er gammel nok til å konkurrere. Løperen vil også få tilbud om opprykk til konkurransegruppe tilsvarende ferdighetsnivå ved neste semester. Det tar mellom 1-2 år fra løperen starter som kadett/aspirant til man når konkurranseløpernivå.

Konkurransegrupper:

Her deles løperne i grupper etter ferdigheter basert på kravene i de ulike konkurransegruppene; eller tilsvarende ferdigheter dersom løperen deltar i oppvisningsklassen (under 11 år). I konkurransegruppene er målet å videreutvikle styrke og hurtighet, kunstløpelementer som trinn, hopp og piruetter, samt musikkforståelse og koreografi. Klubben har egne kriterier for sammensetning av konkurransegruppene og utviklingsplan for løpere. 

Når løperne konkurrerer, er dette de ulike konkurransegruppene:

Oppvisningsklasse: Bestått test 3 og frem til året løperen fyller 11 år
Cubs: Står alle enkle hopp utenom axel.
Springs: Står alle enkle hopp, inkl. axel og øver på doble hopp.
Debs: Står minimum to ulike doble hopp i tillegg til axel. Øver på doble kombinasjoner og dobbel axel.
Novice: Står dobbel-dobbel kombinasjon og øver på dobbel axel.
Junior: Står dobbel axel og dobbel-dobbel kombinasjon. Øver på triple hopp.
Senior: Står dobbel axel og to ulike triple hopp.

Konkurranseløperne har mellom 3-8 isøkter i uka avhengig av tilgang på istid i klubben. I tillegg til dette kommer opp til 4 økter med barmark og 1 time med dans når klubben har kapasitet til dette.

Voksengruppa:

Voksengruppa tilbyr opplæring for voksne og trener 1 gang i uka. Passer for alle fra nybegynnere til tidligere konkurranseløpere.

Relaterte artikler

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi trenger flere sponsorer.
Ta kontakt på kunstlop@tskskoyter.no hvis du vil samarbeide med klubben