Litt om skøyteskolen

Skøyteskolen tilbyr opplæring i grunnleggende skøyteferdigheter og enkle kunstløpsøvelser. Skolen har som mål å fremme mestring og skøyteglede på isen gjennom allsidige øvelser, lek og moro.

Skøyteskolen er første trinn i grunnopplæringen i kunstløp, men gir også et godt grunnlag for andre skøyteidretter. Løperne blir delt inn i grupper etter ferdighetsnivå slik at de kan øve inn nye øvelser med andre løpere på samme nivå. Så langt det er mulig tas det hensyn til aldersammensetning i gruppene.

Vi har erfarne trenere på isen som selv har vært eller fremdeles er aktive kunstløpere. Kursene avsluttes med et fellesshow hvor gruppene viser frem det de har lært i løpet av semesteret.

Alle er velkomne til å delta, både nybegynnere og de som har gått mye på skøyter før. Vi stiller som minstekrav at barna klarer å reise seg opp på skøytene selv. Når barnet har nådd oplæringsmålene for skøyteskolen, har klubben tilbud til videre opplæring i kunstløp gjennom kadett- og aspirantgrupper.

Her får du en oversikt over trenere på skøyteskolen

Skøyteskolen har et begrenset antall plasser, så vi anbefaler å melde på så fort som mulig.

Mer info og påmelding

Råd om skøyter

For skøyteskolen: Vi kan gi anbefaling om hvilke skøyter du bør kjøpe, eller du kan leie skøyter hos klubben. Skøytene må ha god ankelstøtte. Dersom l [...]

Klær og utstyr

Trenger vi spesielt utstyr for å delta? Hjelm er påbudt for alle på skøyteskolen og fram til de har bestått test 1 som kadetter. Vi kan komme med anbe [...]

Treningsanlegg

Skøyteskolen trener innendørs i Leangen Ishall og Dalgård Ishall. Du har mulighet til å trene på begge steder om du vil trene to ganger i uka.  Kadett [...]

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi trenger flere sponsorer.
Ta kontakt på kunstlop@tskskoyter.no hvis du vil samarbeide med klubben