Kaia Kleven

Kaia er aktiv løper i klassen junior A. Hun har jobbet som trener i TSK siden 2016. Hun tok aktivitetslederkurs i 2019 og trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøyteforbund i 2021. Kaia har vært trener på skøyteskolen siden 2016. I tillegg har hun de siste årene vært trener i diverse konkurransegrupper i klubben og hovedtrener for grupper på kadett- og aspirantnivå. Kaia ønsker å utvikle seg videre som trener.

Andrea Brostrøm

Andrea er aktiv løper i klassen Basic og har vært trener i TSK siden 2018. Hun tok aktivitetslederkurs i 2019 og trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøytefobund i 2021. Hun har trent utøvere på skøyteskolen, kadettnivå, aspirantnivå, og konkurranseløpere. Andrea ønsker å lære mer og utvikle seg som trener. Hun er hovedtrener for grupper på kadett- og aspirantnivå.

Aurora Krog

Aurora er aktiv løper i klassen Novice A. Hun har vært trener på skøyteskolen siden 2018. Hun tok aktivitetslederkurs i 2020 og gjennomførte trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøytefobund høsten 2022. Aurora er nå trener på skøyteskolen og for voksengruppa. Hun er også medtrener på kadett- og aspitantnivå.

Dorthe van der Eijk

Dorthe er aktiv løper i klassen Debs A og har vært trener på skøyteskolen siden 2018. Hun tok aktivitetslederkurs i 2020 og gjennomførte trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøytefobund høsten 2022. Dorthe er trener på skøyteskolen og på ung-gruppa. Hun er også medtrener på kadett- og aspirantnivå.

Ingrid Sætrom

Ingrid er aktiv løper i klassen Debs. Hun har vært trener på skøyteskolen siden 2018. Hun tok aktivitetslederkurs i 2020 og gjennomførte trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøytefobund høsten 2022. Ingrid er trener på skøyteskolen og på voksengruppa.

Margrethe Sætrom

Margrethe er aktiv løper i klassen Debs og har vært trener i TSK siden 2018. Hun tok aktivitetslederkurs i 2020 og gjennomførte trenerutdanning nivå 1 gjennom Norges skøytefobund høsten 2022. Margrethe er trener på skøyteskolen og på ung-gruppa.